- Hoşgeldiniz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Roman Açılımı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Roman Açılımı” sitemize 27 Nisan 2013 tarihinde eklenmiş ve 753 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden “Roman Açılımı”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Roman Açılımına katkı sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir, bu kapsamda Romanlar ve Akraba Gruplar Taslak Eylem Planı hazırladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından da çeşitli projelerle desteklenen Roman Açılımı kapsamında geçtiğimiz hafta Kocaeli’de geniş katılımlı çalışta gerçekleştirildi. Çalıştayda ele alınan konular üzerinden hazırlanan Taslak Eylem Planı başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımı ile açıklandı.

 

TÜM SORUNLAR EYLEM PLANINDA ELE ALINDI

Eylem Taslak Planı’nın açıklandığı toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başkan Vekili Zekeriya Özak, Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Büyükakın, Başkan Danışmanı Ömer Polat, eylem planının hazırlayıcılarından Doçent Doktor Suat Kolukırık, Roman Dernek başkanları ve basın mensupları katıldı.

STRATEJİ PLANI

Toplantıda söz alan ve taslak eylem planı hakkında bilgi veren Doçent Doktor Suat Kolukırık “İşsizliğin çözümü ve yaşam kalitesinin artmasını strateji planında hedefliyoruz. 2015 yılına kadar okuma yazma oranının en aza indirmek öncelikli hedefimiz. Çocuk gelinler önemli bir problem olduğu için burada ayrı bir eğitim yapılacak. Paydaş gruplarla en az iki toplantı yapılacak. Bağımlı madde kullananların tedavisi için çalışma yapılacak. Konut sorunun çözümü için çalışma yapılacak. Sosyal yaşam merkezleri olacak. Her yıl en az ikisi iş garantili olacak meslek edindirme kursları verilecek. Ayrıca kadın iş gücünün üretime katılması noktasında planlamalar yapılıyor. 1000 çocuk, bin umut projesi ile çocukların okutulması için destekler verilecek” dedi.

 

EYLEM PLANI GELİŞİMİN GÖSTERGESİDİR

“Hala leğende yıkanan roman olması benim içimi acıtıyor” diyen Kolukırık, kentsel dönüşüm için mutlaka mahallelerde vatandaşlar ikna edilmeli ve mahallelere yakın noktalarda dönüşüm yapılması gerektiğini belirtti. Romanların kültürel özelliklerinin korunması gerektiğini ifade eden Kolukırık, “Ekonomik olarak gelişen bir kentte sosyal alanda da gelişme olması gerekiyor. Bu eylem planı bir gelişimin göstergesidir. Elbette hayata geçtiği sürece. Her insan bir dünya diyerek yola çıkılan bu eylem planı arzu edilen sonuçları elde eder” dedi.

 

KAMUOYUNUN DESTEK VERMESİ GEREKİR

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi vermeye devam eden Prof. Dr. Suat Kolukırık, Çalıştay’da romanların, Konut. Eğitim. Sağlık. Yerel siyasette örgütlenme çalışmaları ile ilgili konularda tartışmaların yapıldığını belirtti. Büyükşehir’in ilk kez romanların işsizliği ve yoksulluğuna nasıl bir çözüm bulunacağını tartıştığını belirten Kolukırık, “Romanlar bu coğrafyanın en kadim ve en eski uygarlığıdır. Birçok kez çalıştay yapıldı ama hiçbir zaman eylem ve strateji planı olmadı. Kamuoyunun destek vermesini istiyoruz” dedi.

BİRİMİZİN DERDİ HEPİMİZİN DERDİ OLMALI

Kolukırık’ın sunumunun ardından söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “ “Birimizin derdi hepimizin derdi olmalı Doğuda bir sızı var ve şu anda herkes oradaki sorunu çözmek için çaba gösteriyor. Kocaeli’de ise roman vatandaşların sorunu var. Bende kendini bir roman olarak görüyorum. Doğduğumuzda hangi aileden doğacağımıza biz karar vermiyoruz. Bu kesimimizde özellikle eğitim alanında sorunlar var. Çocuklar okula gidemiyor ya da okulda ötekileştiriliyor. Bazı aileler roman çocuklarının fazla olduğu okula çocuklarını göndermiyorlar. Bu kanayan yaramızı nasıl iyileştireceğimiz noktasında dertliyiz. Kendim mahallelerine gidiyorum, yaşamlarını görüyorum. Bu eylem planı bizim nasıl bir yol izleyeceğimizi gösteriyor. “ dedi.

 

EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZMEMİZ ŞART

“Çok sorunlu olan iki mahallede bilgi evi kurduk. Eğitim sorununu çözersek birçok sorunun ana noktalarını çözebiliriz. Kentsel dönüşüm çok kolay, ama eğitim varsa bunları yapabiliriz. Umut, bilgi ve güven olması gerekiyor. En önemli adım eğitim ve bilgi. Bu konuda ne gerekiyorsa yerel yönetim ve devlet olarak yanında olacağız. Roman vatandaşlarımızın büyük özellikleri var. Bu özellikleri kaybetmeden sorunları çözmek gerekiyor. Çocukların okul sorunlarını çözmek gerekiyor. Karşılıklı hizmet vereceğiz. Maddiyat problem değil. Eğer ayakkabısı, elbisesi, yemeği yoksa veririz ama bu sizi bedavacılığa girmeyecek. Aileler ellerinden geleni yapacak, yetmediği yende devlet yardım edecek. Roman dernekleri birbirlerine destek olacak, köstek olmak yasak. Ötekileştirmek asla olmayacak. Sizin gayretinize biz destek vereceğiz.” dedi.

 

2013-2015’TE AŞAMALI OLARAK UYGULANACAK

Planla, tüm paydaşların planlamaya ve projelendirmeye dahil edilmesi, sürecin bir kent politikasına dönüşümünü kolaylaştırıcı unsur olarak görülmesi hedefleniyor. Eylem planında belirtilen çalışma ve projelerin 2013-2015 yılları arasında aşamalı olarak uygulamaya geçirilmesi planlanıyor. Oluşturulması hedeflenen “veri merkezi” üzerinden ve paydaş katılımlarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenilmesi ve değerlendirmeleri yapılacak. Hazırlanan eylem planı, fiziki değişimlerin yanı sıra kültürel ve sosyal alanlardaki değişim ve dönüşümü de hedefleniyor.

HER İNSAN BİR DÜNYA

Eylem planı “insan-birey merkezli” ve “her insan bir dünya” sloganıyla hazırlanırken; toplumsal eşitsizlikleri azaltmayı, cinsiyet, engellilik, şiddet, istismar, çocuk işçiliği ve kamusal destek ve hizmetlere ulaşmada sorun yaşayan gruplara yönelik çözüm proje ve faaliyetlerini kapsayıcı bir çalışma olarak kurgulandı. Mevcut haliyle taslak bir kurgu olan Eylem Planı kamuoyunun görüş ve önerilerine açık.

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

EĞİTİM SORUNLARI VE POLİTİKALARI

• Anne baba eğitimi için seminerler düzenlenmesi, eğitimin önemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması.

• Eğitim gören çocuklara burs sağlayıcı mekanizmaların geliştirilmesi.

• Roman kökenli öğrencilere sahip olan Okul yönetimi ve öğretmenlerinin hassasiyetlerinin artırılması ve kültürel seminerleri düzenlenmesi.

• Giysi ihtiyacı olan çocukların tespit edilerek gerekli yardım ve destekleyici unsurların geliştirilmesi.

• Sosyalleşme ortamlarının ve faaliyetlerinin artırılması.

• Öğretmenler, muhtarlıklar ve diğer kamu görevlileri aracılığı ile sosyal destekleyici öneriler geliştirilmesi.

• Bilinçlendirici ve yönlendirici çalışmalar yapılması ve önleyici projeler üretilmesi.

İŞ, MESLEK VE İSTİHDAM OLANAKLARI

• İş garantili projelerin artırılması. Mesleki eğitimlerin ücretsiz sağlanması. İş-Kur ve Roman dernekleri arasında işbirliği geliştirilmesi.

• Kendi işini yapmak isteyenlere projeler geliştirilmesi ve girişim desteklerinin esnek tutulması.

• Ailelerle birlikte düzenli iş ve mesleklerin öneminin projelendirilmesi. Düzenli iş ve gelire sahip olan Roman vatandaşların örneklendirilmesi.

• Roman nüfusun istihdamı noktasında önyargı oluşturan hususların ortadan kaldırılması.

• Kentsel mekanlarda devamlılık sorunu yaşayan iş ve mesleklerin desteklenmesi ve projelendirilmesi.

• Mesleki eğitim almış ve istihdam olanağı sağlanmış ailelere verilen yardımların yeniden değerlendirilmesi ve konu ile ilgili ihtiyaç sahibi ailelerin tespitlerin sağlıklı gerçekleştirilmesi.

• Kadın nüfusun çalışabileceği, terzilik, kuaförlük, ev temizliği, çeyiz hazırlama ve dekorasyon işlerinde kurslar açılması ve projelendirme yapılması.

KONUT SORUNU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

• Roman nüfusun gelir durumu göz önüne alınarak konut üretiminin aile bazlı ve her konuta 4-6 kişi düşecek biçimde planlama.

• Kentsel dönüşümün tek taraflı değil, yerinde dönüşümün imkanlarının dikkate alarak gerçekleştirilmesi.

• Kentsel dönüşümün gecikmesi durumunda mekansal iyileştirmelerin yapılması.

• Roman mahallelerinde ortalama 3 yıldır oturan ve aynı evi paylaşan ailelere kentsel dönüşüm imkan ve fırsatlarının sunulması.

• Kentsel dönüşüm uygulamalarının aciliyeti ve olası gecikme halinde fiziki iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi.

• Roman mahallelerinin dış grupla ilişkilerini sağlayıcı proje ihtiyacı ve kentsel dönüşüm sonucu, gettolaşma ihtimalinin göz önüne alınması.

• Her mahallenin ekonomik ve sosyal ilişkilerinin devamlılığını dikkate alan iyileştirme projeleri geliştirme.

KADIN, ÇOCUK VE ENGELLİ BİREY VE SORUNLARI

• Eşler arası ilişkiler, evlilik ve ev içi roller konusunda bilinçlendirme seminer ve programları düzenleme.

• Erken yaş evliliklerini önleyici proje çalışmaları ortaya koymak ve aile danışmanları aracılığıyla bilinçlendirme çalışmaları yapma.

• Ailelerinin çocuklarını dış dünyaya karşı yeterli düzeyde hazırlama konusunda bilinçlendirilmesi ve çocukları koruyucu mekanizmaların üretilmesi.

• Zorunlu eğitim alanlarına dair kontrol sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi. Aile ekonomisine katkıda bulunma zorunluluğunun çocuğun üzerinden alınması.

• Engellilik ve farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak. İlgi kamu kurumlarının denetim ve kontrolünün yeniden değerlendirilmesi.

• Akraba evliliğinin sonuçları ve önlenmesi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapma.

• Mahallelerdeki fiziki sıkışmışlık ve sosyalleşme ortamının tehlikelerini ortadan kaldıracak ve 4-6 yaş çocukların okulda olmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi.

KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİN KORUNMASI VE ORTAK YAŞAM

• Yazılı ve görsel iletişim organlarının Roman vatandaşlara yönelik haberlerinde farkındalık düzeylerinin bilinçlendirilmesi ve önyargılı yaklaşımların gözden geçirilmesi.

• Roman gruplar ve dış gruplarla ortaklaşa sosyal etkinlik düzenlenmesi ve işbirliği imkanlarının oluşturulması.

• Romanların sorunlarını demokratik süreçlerde temsil edebilme imkanlarının oluşturulması ve kurumsal çözüm olanağının sağlanması.

• Geleneksel Roman uğraşılarından olan; müzisyenlik, demircilik, kalaycılık, sepetçilik, hasırcılık ve elekçilik gibi işlerin tanıtımı ve yeniden organize edilmesinde gerekli kolaylaştırıcıların sağlanması.

• Cuma hutbelerinde Roman toplumu hakkında bilgilendirmeler yapmak ve dini yaşam konusunda eğitim desteği sağlanması.

• Roman mahallelerinde çalışan tüm kamu görevlilerine kültürlerarasılık semineri verilmesi.

• Romanlar ve akraba grupların kullandığı dil örneklerinin derlenmesi ve korunması noktasında projeler üretilmesi.

SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL DESTEK

• Mülkiyet sahipliği, ailede yaşayan sayısı, eğitim gören sayısı gibi kriterler yeniden gözden geçirilmeli.

• Roman mahallelerinde sosyal desteğe muhtaç birey ve ailelerin tespitine önem verilmeli ve ihtiyaç sahiplerin durumları izlenilmeli.

• Elektrik ve su borcu bulunan abonelerin borç durumlarının yeniden gözden geçirilmesi ve uygun ödeme ya da af koşullarının sağlanması.

• Kreş, anaokulu, dershane, sportif ve kültürel etkinliklere katılımda özendirici destek sağlanması ve bu tür ihtiyaçların kamusal destek verilmesi.

• Vatandaşlık hakları ve sosyal desteklerin neler olduğu hakkında bilgilendirici projeler geliştirilmeli ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.

• Sosyal desteğe ihtiyaç duyan birey ve ailelerin tek bir merkez üzerinden izlenilebilmesi. Destek sağlananların profesyonel yardım alıcılar haline dönüşüm tehlikesinden uzaklaştırılması.

• Bütün Roman nüfusun sosyal desteğe ihtiyaç duyanlar olarak tanımlanmasından kaçınılmalıdır. İhtiyaç sahibi Romanlara yönelik sosyal destekler, diğer yoksul gruplar içerisinde değerlendirilmeli ve ayrımcılık tehlikesinin tuzağına düşmemelidir.

YEREL YÖNETİMLER VE SİVİL TOPLUM

• Valilik ve Belediyelerin Roman mahalleleriyle ilişkilerinde Roman derneklerinin paydaş olarak yer alması, görüş istenmesi.

• Park-bahçe ve temizlik işleri dışında Valilik ve Belediyelerde eğitim seviyesi yüksek Roman kökenli vatandaşların istihdamına olanak sağlanması.

• Roman nüfusa ulaşmada aracı bir rol üstlenebilecek olan derneklerin alt yapı ve fiziki ihtiyaçları projelendirilebilir.

• Roman dernek ve yöneticilerine dernekler mevzuatı ve hukuki alanlarda eğitim seminerleri düzenlenmesi ve kapasite artırım çalışmaları yapılması.

• Toplumsal sorunlarda Roman derneklerinin de sürecin bir parçası olmasını sağlayacak imkanların oluşturulması. Ortak işbirliği projelerine olanak sağlanması.

• Roman federasyon ve dernekleri arasındaki rekabeti işbirliğine dönüştürecek ortak çalışmaların yapılması.

• Türkiye genelinde sayıları 200’e yaklaşmış bulunan Roman federasyon ve derneklerinin üst bir çatı altında yeniden örgütlenmelerinin sağlanması. Her geçen gün sayısı artan federasyonlaşmalarının kontrol edilmesi ve yeni bir düzenleme yapılması.

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

İsminiz
E-Posta Adresiniz
Yorumunuz